Grunnlaget for å kalkulere pris på hussettet er arkitekttegningene framlagt av kunden. Forutsetningen er at tegningene er i målestokk eller at målene er skrevet på tegningene. For å kalkulere tilbud deler vi huset opp i konstruksjonselementer og utarbeider beskrivelse av alle viktige konstruksjonsdeler og hussettet. Vi lager spesifikasjoner for vinduer, ytter- og balkongdører som viser deres mål, åpninger og tekniske krav. Priskalkulasjonen er detaljert og på grunnlag av den utarbeider vi tilbud til kunden som er i henhold til framlagte arkitekttegninger.

Siden husene har meget forskjellig arkitektur og konstruksjoner (konstruksjonsløsningene er avhengige av både husets arkitektur og snø- og vindlaster som følger tomtens beliggenhet), kan man ikke gi gjennomsnittspris per 1 m².

Det tar en til to uker å utarbeide tilbud, avhengig av hvor komplisert huset er og antallet prisforespørsler.