Apartment house type L1 (8 apartments and 12 apartments)

Location/Address:  Ringstadbakken, Rolvsøy, Norway
Total usable area: 1680  m²;  84 m² per apartment unit

Profab Houses performed the static analyses of timber constructions, prepared drawings for producing the timber frame element house sets, produced and delivered the house sets.

Leilighetshus type L1 (8 leiligheter og 12 leiligheter)

Sted/Adresse: Ringstadbakken, Rolvsøy, Norge
Bruksareal: 1680 m², 84 m² per leilighet

Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesettet.