Kaks kahekorruselist ühepereelamut ja üks kolmekorruseline ühepereelamu (kokku kolm korterit)

Asukoht/aadress: Sørkedalsveien 87, Oslo
Kasulik pind: 561 m²

Profab Houses teostas puit- ja metallkonstruktsioonide staatilise analüüsi, valmistas tootmisjoonised ning tootis, tarnis ja monteeris majakomplekti., teostas sisemised maalri- ja puusepatööd.