Põrandaelement | Vahelaed | Korterisisene vahelagi | Korterite vaheline vahelagi

Põrandaelement

Lint- või postvundamentide puhul kasutatakse vundamendi betoonplaadi asemel tehases valmistatud põrandaelemente. Põrandataladena võib elemendis kasutada täispuitu, täispuidust ogaplaatidega ühendatud liittalasid, I-talasid, liimpuitu või Kertopuud – konkreetne valik sõltub sildeava suurusest. Põrandaelement, mis on isoleeritud klaasvilla või muu isolatsioonimaterjaliga, kaetakse altpoolt niiskuskindla vineeri või mõne muu plaadiga, sõltuvalt konkreetsest olukorrast ja nõuetest ning tuuletõkke kangaga. Pealpoolt on põrandaelement kaetud niiskuskindla puitlaast- või OSB plaadiga, millele saab ehitusplatsil sõltuvalt ruumi kasutusotstarbest paigaldada kõik vajalikud kihid kuni parketi või keraamiliste plaatideni.
Lisatud joonis esitab põhimõttelist lahendust põrandaelemendi kohta.

Põrandaelement

Vahelaed

Vahelaed jagunevad korterisisesteks ja korterite vahelisteks vahelagedeks. Sõltuvalt elamu arhitektuurist tarnime vahelagesid nii materjalidena kui ka elementidena. Reeglina saab elamu vahelae projekteerida elementidena. Erandiks on pööningukorrusega elamud, mille puhul fermi alumine vöö koos vahelae taladega moodustab vahelae.

Vahelaed arvutatakse kandevõimele, läbivajumisele ja vibratsioonile. Vahelae kandvaks osaks on vahelae tala, mille valik sõltub sildeava suurusest. Võib kasutada täispuitu, täispuidust ogaplaatidega ühendatud liittalasid, I-talasid, liimpuitu või Kertopuud. Suureavalistes vahelagedes kasutatakse koormuste vastuvõtmiseks ja ülekandmiseks liimpuit- ja / või terastalasid, mis omakorda toetuvad seintele või postidele.

Vahelae elemendi pealmiseks kihiks on niiskuskindel puitlaast- või OSB plaat, millele saab ehitusplatsil sõltuvalt ruumi kasutusotstarbest paigaldada kõik vajalikud kihid kuni parketi või keraamiliste plaatideni.
Vahelae elemendi alla ehk lakke tarnime roovid ja kipsplaadi või laelaudise, mis paigaldatakse ehitusplatsil peale eritööde lõpetamist.

Tehases toodetud vahelaeelementide maksimaalne laius on 2,4 m ja pikkus 9 m. Elementide maksimumõõdud on peamiselt määratletud transpordivahenditest tulenevate piirangutega, kuid arvestada tuleb ka tööohutusega nii tehases kui ehitusplatsil.

Korterisisene vahelagi

Korterite sisesed vahelaed täidetakse tavaliselt vaid 100 mm paksuse klaasvilla kihiga, mis summutab mõnevõrra nii läbi õhu liikuvat heli kui ka sammumüra, kuna korteri sisestele vahelagedele ei kehti rangelt normitud heli- ja tulekindluse nõudeid. Samas, kui klient soovib, võib vahelae täita isolatsioonimaterjaliga kogu talade kõrguse ulatuses, et saavutada paremat heliisolatsiooni. Kogu vahelae tala kõrguses täidetakse vahelaed isolatsioonimaterjaliga ka välisseina perimeetril, et tagada piisav soojusisolatsioon.
Lisatud joonis esitab põhimõttelist lahendust korterisisese vahelae kohta.

Korterisisene vahelagi

Korterite vaheline vahelagi

Korterite vahelisetele vahelagedele kehtivad nii heli- kui ka tulekindluse nõuded. Tule- ja läbi õhu liikuva helikindlust on puitvahelagedes lihtne saavutada. Sammumüra summutamiseks saavutatakse parimad tulemused, kui jäigad ja massiivsed kihid vahelae põrandal vahelduvad kergete amortiseeruvate kihtidega.
Korterite vahelistele vahelagedele tarnime spetsiaalsed akustilised roovid, mille külge monteeritakse ehitusplatsil heli- ja tulekindluse saavutamiseks kahekordne plaadistus.
Lisatud joonis esitab põhimõttelist lahendust korterite vahelise vahelae kohta.

Korterite vaheline vahelagi