Meie tootmisprotsessi eesmärgiks on kliendi rahuolu tagamine.

Kõik meie toodetes kasutatavad materjalid on sertifitseeritud ning vastavad tellijapoolsel asukohamaal kehtivatele nõuetele ja normidele. Kasutame ainult tugevussorteeritud ja CE-märgistatud puitmaterjali.
Kõik meie töötajad järgivad tootmisprotsessile esitatavaid kvaliteedi- ja ohutusnõudeid.

Tootmisprotsessis rakendame dokumenteeritud jälgimissüsteemi, mis võimaldab täpselt jälgida materjalide liikumist laost tootmisse ja tootmisest valmistoodangu lattu. Iga tööetapi teostaja vastutab oma töö kvaliteedi eest ning tõendab seda allkirjaga.

Toodete ehk majakomplektide identifitseerimine konkreetse lepingu numbri ja nimetusega, mis antakse tootele juba lepingu sõlmimisel, tagab selle jälgitavuse kogu protsessi jooksul ning garanteerib, et klient saab lepinguga kokkulepitud majakomplekti.

Majakomplekti kuuluvad elemendid pakendatakse ilmastikukindlalt nende tüüpide ning suuruste järgi nii, et tekiksid stabiilsed pakendid. Nii elementide kui ka tarnekomplekti kuuluvate materjalide pakendid varustatakse pakkelehega, millel on kirjas lepingu number, majakomplekti nimetus ning pakendi sisu.

Kogu lähetatava kauba kohta koostatakse saatelehed, kus on kirjas info müüdud toodete ja materjalide kohta. Selle alusel on ehitusobjektil kerge kontrollida saabunud kauba vastavust tarnelepingule.

Majakomplekt

Meie poolt tarnitav majakomplekt võimaldab püstitada staatiliselt kujupüsiva ning ilmastikukindla hoone, mis on toodetud ja paigaldatud vastavalt projekteerija koostatud tootmis- ja montaažijoonistele.

Lisaks võib tarnekomplekt sisaldada ka katuse kattematerjale ja vihmaveesüsteeme.

Siseuksi, treppe ja muid siseviimistluselemente me üldiselt ei tarni, kuna nende montaažitööde alguses ehituplatsile saatmine koos muu majakomplektiga, ei ole praktiline. Nimelt tuleb eelmainitud tooteid ladustada kuivades, eelistatult ka köetud ruumides, mida reeglina ehitusplatsidel ei ole.

Majakomplekti kirjelduse koostame hinnapakkumise käigus. See on üks lepingu lisadest, mis on aluseks konstruktiivsele projekteerimisele.

Tarneaeg

Majakomplekti tarnime ehitusobjektile keskmiselt kolm kuud peale tarnelepingu sõlmimist. Sellest ajast enamiku võtab hoone konstruktiivne projekteerimine. Peale kõikide hoone oluliste mõõtude ja detailide kokkuleppimist kooskõlastusjoonistel, saame alustada tootmis- ja paigaldusjooniste koostamisega. Samal ajal tellime ka pikema tarneajaga materjale ning kaasaminevaid tooteid nagu aknad, rõdu- ja välisuksed, liimpuitkonstruktsioonid jms. See on ka üheks põhjuseks, miks peale kooskõlastusjooniste allkirjastamist võib muudatuste tegemine joonistes kulukaks osutuda.
Keskmise suurusega elamu (150–200 m²) tootmise aeg tehases koos tootmise ettevalmistusega on kaks nädalat.