Hind

Majakomplekti hinna kalkuleerimise aluseks on kliendi poolt esitatud arhitektuursed joonised. Eelduseks on, et joonised oleksid mõõtkavas või peale märgitud mõõtudega. Hinna kalkuleerimiseks jagame maja konstruktiivseteks elementideks ning koostame kõikide oluliste konstruktsiooniosade ehk majakomplekti kirjelduse. Akende, välis- ja rõduuste kohta koostame spetsifikatsioonid, kus on näidatud avatäite mõõdud, avanemised ning tehnilised nõuded. Hinnakalkulatsioon on detailne ja selle alusel koostame kliendile hinnapakkumise, mis põhineb tema poolt esitatud arhitektuursetele joonistele.

Kuna majad on väga erineva arhitektuurse ja konstruktiivse lahendusega (konstruktiivne lahendus sõltub nii maja arhitektuurist kui ka krundi asukohast tulenevatest lume- ja tuulekoormustest), siis ei saa välja tuua keskmist hinda 1 m² kohta.

Hinnapakkumise koostamisele kulub üks kuni kaks nädalat, sõltuvalt maja keerukusest ja hinnapäringute üldisest mahust.

Maksetingimused

Lepingu sõlmimise käigus räägitakse maksetingimused alati läbi, kuid reeglina rakendame alljärgnevaid:

1. Ettemaks on 30% lepingu summast, mis sisaldab kooskõlastus-, tootmis- ja paigaldusjooniseid ning pika tellimisajaga komplekteeritavaid tooteid (aknad, välisuksed, teraskonstruktsioonid, liimpuit jne). Kliendi soovil väljastab majatehase pank kliendile ettemaksu garantii.

2. Klient tasub kauba eest 7 päeva jooksul peale kauba tarnimist (näiteks INCOTERMS 2010 tarneklausel DAP alusel). See makse moodustab 70% majakomplekti maksumusest.

3. Klient tasub maja püstituse eest 7 päeva jooksul peale maja püstituse lõpetamist ja tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamist.

Teine ja kolmas makse tagatakse kliendi panga poolt välja antava maksegarantiiga.