Sentralt Godkjent

Profab Houses omab Norra „Sentralt Godkjent“ sertifikaati perioodiks 25.08.2021–25.08.2024.

European Organisation for Technical Approvals

European Technical Assessment of Timber Frame Buildings.

ETA-21/1090