Rõduelemendid | Vett läbilaskev rõduelement | Vettpidav rõduelement | Terrassielemendid

Rõduelemendid

Rõduelemendid võivad olla vettpidavad või vett läbilaskvad. Enamlevinud on esimene tüüp, sest rõdu all on tavaliselt terrass või alumise korruse rõdu.

Rõdu kandvateks elementideks on postid ja talad, mille valik sõltub sildeava suurusest ja arhitektuursest lahendusest. Rõdudele esitatakse kandevõime ja läbivajumise nõuded. Arvestada tuleb ka lumekoormusi.

Rõdud varustatakse alati piiretega. Piirete valik on suur – puidust, terasest, roostevabast terasest ja nende kombinatsioonid klaasidega, metallvõrede või -võrkudega.

Vett läbilaskev rõduelement

Vett läbilaskva rõdu põhimõtteline lahendus on sarnane terrassi lahendusega – sügavimmutatud põrandataladele kruvitakse hõre immutatud põrandalaudis ja selliselt moodustatakse rõdu põrandaelement. Talade ristlõige valitakse vastavalt sildeava suurusele.
Lisatud joonis esitab põhimõttelist vett läbilaskva rõduelemendi lahendust.

Vett läbilaskev rõduelement

Vettpidav rõduelement

Vettpidavate rõdude põrandad ehitatakse kahest elemendist – kandvaks elemendiks on põrandataladest, nendele kinnitatud laudisest või ehitusplaadist ja bituumenrullmaterjalist koosnev element. Sellele paigaldatakse element, mis koosneb immutatud põrandalaudisest ja neid ühendatavatest sügavimmutatud puitroovidest. Vee äravalgumiseks bituumenrullmaterjali kihilt on alumise elemendi põrandatalad ja ülemise elemendi puitroovid kiilukujuliselt lõigatud nii, et rõdu põrandapind on horisontaalne.
Lisatud joonised esitavad kahte võimalikest vettpidava rõduelementide lahendustest.

Vettpidav PLP-rõduelement
Vettpidav täispunnlaudisega rõduelement

Terrassielemendid

Terrassid toodetakse sügavimmutatud puitmaterjalidest. Terrassi element koosneb laudisest ja neid siduvatest põõnadest. Juhul kui terrassi vundamendiks on hõredalt paiknevad betoonpostid, siis kõigepealt paigaldatakse sügavimmutatud puidust talad ja nendele terrassi elemendid. Terrassid ei ole üldjuhul veetihedad ja sademed valguvad terrassilaudade vahelt maapinnale.

Terrassile paigaldatakse piirded kui nende vajadus on määratletud arhitektuurses projektis või kui piire on vajalik ohutuse seisukohalt – terrass on ümbritsevast maapinnast kõrgemal kui 0,5 m.
Lisatud joonis esitab põhimõttelist terrassielemendi lahendust.

Terrassielement