Katus on maja üks vastutusrikkamaid konstruktsioone, kuna selle vastupidavusest sõltub maja iga ja ekspluatatsioonikindlus. Katus peab vastu võtma vihma, lume- ja tuulekoormusi ning aeg-ajalt ka inimeste liikumist. Seetõttu tuleb katused ehitada piisava jäikusega. Katuse pealmised kihid peavad vastu pidama suurtele temperatuurikõikumistele (suvisel perioodil päikese mõju ja talvel madalad temperatuurid) ning juhtima sadeveed katuselt ära sadevete süsteemi.

Puitelementmaja katused ehitatakse peamiselt kolmel viisil – sarikatest, ogaplaatühendustega fermidest või elementidest.

Sarikatest katuse ehitamine on traditsiooniline ehitusviis, mida tänapäeval tänu sarikate tehaselisele tootmisele on võimalik efektiivsemsalt teostada. Vaatamata tehases kalibreeritud materjalist täpselt mõõtu lõigatud sarikate kasutamisele on nendest katuse ehitamine siiski töö- ja ajamahukas. Seetõttu pakume katusekonstruktsioonina peamiselt katuseelemente, kuid mõne keerulise kujuga katuse puhul on sarikatest ehitamine siiski ainuke moodus.

Katuse konstruktiivne ülesehitus on nii katuselementidest, sarikatest kui ka ogaplaatfermidest ehitatavate katuste puhul kasutatavate materjalide aspektist sarnane. Katuselementide puhul tehakse materjalide paigaldamise töö suures osas tehases.