Kogemus

Profab Houses AS meeskond omab üle 30-aastast kogemust elementmajade tootmises, on osalenud kolme majatehase loomisel ning tarninud enam kui 3000 eluaset rohkem kui kahekümnesse riiki.

Kvaliteet

Suurelementidest maja detailid toodame tehase sisetingimustes, kus rakendame dokumenteeritud kvaliteedikontrolli. Tehaselise tootmisega kindlustame elementide ja konstruktsioonide suure täpsuse ning tehniliselt korrektse teostuse. Tootmises kasutame materjale, millel on CE-märgis või SINTEFi sertifikaat.

Dokumenteerime kogu protsessi alates hinnapakkumisest kuni montaažitööde üleandmiseni. Toode määratletakse võimalikult täpselt lepingu lisadega. Lepingu lisadeks on kliendi poolt antud arhitektuursed joonised ning meie poolt hinnapakkumise käigus koostatud detailne majakomplekti kirjeldus, millele lisame projekteerimiseks vajaliku informatsiooni, akende ja välisuste spetsifikatsioonid ja elamu värvikaardi. Lepingu lisad on kooskõlastusjooniste koostamise aluseks.

Kõikide vastutusrikaste etappide teostajad on vastavalt koolitatud ja/või sertifitseeritud ning omavad eelnevat töökogemust.

Oleme ettevõttes rakendanud kvaliteedijuhtimise standardi ISO 9001 põhimõtteid.

Ettevõtte eesmärk on 2020. a. jooksul saada ETA (Euroopa Tehniline Tunnustus ehk European Technical Approval) vastavussertifikaat ning Norra Ehituskvaliteedi Ameti (Direktoratet for Byggkvalitet) poolt väljastatav „Sentral godkjenning” sertifikaat.

Keskkonnasäästlik, aega ja raha säästev valik

Puit kui täielikult taastuv loodusvara
Puit on täielikult taastuv loodusvara ning CO₂ suhtes neutraalne, sest kasvav puu seob sama palju süsinikdioksiidi, kui eraldub tema kõdunemisel või põlemisel. Tööstuslikul puitmaja tootmisel ei teki keskkonnaohtlikke jäätmeid ning tootmisprotsessis tekkivad vähesed jäätmed (pakendid ning kipsplaadi lõiked) on kergesti utiliseeritavad.

Kiire tootmine ja püstitus
Tootmine toimub siseruumis, mis väldib täielikult konstruktsiooni niiskumise. Majadetailid pakendame ilmastikukindlalt, mis võimaldab halbade ilmastikuolude korral nende hoidmist ehitusplatsil tehase pakendis. Maja püstitamine ilmastikukindlaks toimub loetud päevadega. Peale maja püstitamist võib kohe alustada eritöödega, mida saab teha samaaegselt konstruktsiooni liitekohtade sulgemise ja näiteks rõdu- või terrassielementide paigaldamisega. Aja kokkuhoid vähendab kliendi jaoks ehituse üldkulusid.

Madalad ekspluatatsioonikulud
Puitkarkassi, kaasaegsete isolatsioonimaterjalide ja tuuletõkete kasutamine võimaldab toota soojapidavaid ja tuulekindlaid maju. Meie koostööpartnerite poolt pakutavad aknad, rõdu- ja välisuksed on tihedad ja soojapidavad. Koos oskusliku montaaži ja elementide liitekohtade korrektse tihendamisega saame pakkuda oma klientidele väikese energiatarbega maju, mille ekspluatatsioonikulud on madalad.

Garantii ja vastutus

Anname oma tootele 5-aastase nimigarantii. Omakorda annavad akende ja uste tootjad oma toodetele kuni 5-aastase kvaliteedigarantii. Ettevõttes rakendatud kvaliteedijuhtimissüsteemi kaudu tagame, et maja elemendid toodetakse vastavalt projektdokumentatsioonile. Samas on kliendil alati võimalus nõuda tehaselt informatsiooni nii projekteerimise kui ka tootmisprotsessi kohta ja soovi korral külastada tehast ning vaadelda kohapeal tootmisprotsessi käiku.

Reklamatsioonide lahendamine

Klient või tema poolt volitatud isik esitab projekti- või müügijuhile puuduse kohta kirjaliku reklamatsiooni, mis on varustatud fotodega puudus(t)est. Kui puudus on tekkinud meie või meie alltöövõtja vea tõttu, lahendatakse see nii kiiresti kui võimalik. Maksimaalne aeg suuremahulise reklamatsiooni lahendamiseks on kuni kaks kuud.