Ühepereelamud EB (8 maja)

Asukoht/aadress: Trondalstoppen 11–25, Trondalen, Fredrikstad
Kasulik pind: 251 m².

Profab Houses teostas puitkonstruktsioonide staatilise analüüsi, valmistas tootmisjoonised ning tootis ja tarnis majakomplektid.