Eneboliger typ EB (8 hus)
Sted/Adresse: Trondalstoppen 11–25, Trondalen, Fredrikstad
Bruksareal: 251 m².

Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesettet.