Pris

Grunnlaget for priskalkulasjonen av ønsket hussett er de arkitektoniske tegningene presentert av kunden. Forutsetningen er at tegningene er i mål eller at målene er notert på selve tegningene. For å kalkulere tilbudet, deler vi huset opp i konstruksjonselementer og utarbeider beskrivelser for alle viktige delene og også hele hussettet. Vi lager spesifikasjoner for vinduer, ytter- og balkongdører, hvor vi presenterer alle målene på åpningene og tekniske kravene skriftlig.

Siden husene kan ha meget forskjellige arkitektoniske og konstruksjonsmessige løsninger (konstruksjonsløsningene er avhengige av både husets arkitektur og snø- og vindlaster, som følge av tomtens beliggenhet), kan man ikke gi gjennomsnittspris per 1 m².

Det tar en til to uker å utarbeide et pristilbud, avhengig av hvor komplisert huset blir og hva er mengden på de daværende prisforespørsler.

Betalingsvilkår

Betalingsbetingelsene blir alltid avtalt ved kontraktsinngåelse, men som regel er hovedpoengene som følger:

1. Forskuddsbetalingen utgjør 30% av kontraktssummen og er ment å dekke kostnadene av godkjenningstegningene, produksjons- og montasjetegningene, samt kostnadene av produktene med lang leveringstid (vinduer, ytterdører, stålkonstruksjoner, limtre etc.). Om ønsket, utsteder husprodusentens bank en garanti på kundens forskuddsbetaling.

2. Kunden betaler for varene 7 dager etter leveranse (for eksempel i henhold til betingelsene av DAP i INCOTERMS 2010). Denne betalingen utgjør ca. 50 % av kontraktssummen.

3. Kunden betaler for montasjearbeidene 7 dager etter at jobben er ferdiggjort og overleveringsrapporten er signert.

Kunden sikrer betalingene nr. to og tre med bankgaranti utstedet av kundens bank.