Sentral Godkjenning

Profab Houses AS har sentral godkjenning for følgende periode 25.08.2021–25.08.2024.

European Organisation for Technical Approvals

European Technical Assessment of Timber Frame Buildings.

ETA-21/1090