Flate tak | Takelement | Takelement i tilfelle takstein eller takplater | Takelement i tilfelle PVC-tekke | Takstoler | Isolert loft

Taket er et av de mest risikofulle konstruksjonene i et hus siden husets levealder og driftssikkerhet er avhengig av dets holdbarhet. Taket skal ta imot regn-, snø- og vindlaster og av og til også laster fra mennesker som går der. Derfor skal takene bygges med tilstrekkelig stivhet. Takets øverste lag skal tåle store temperatursvingninger (solpåvirkning om sommeren og lave temperaturer om vinteren), samt lede regnvann bort fra taket til renner og nedløp.

Tak på elementhus av tre bygges stort sett på tre måter – med sperrer, takstoler med spikerplater eller elementer.

Bygging av tak med sperrer er en tradisjonell byggemåte som er mulig å utføre mer effektivt i dag takket være produksjon på fabrikk. Til tross for bruk av sperrer som er kappet i rett lengde av kalibrert materiale på fabrikken, er det likevel arbeids- og tidkrevende å bygge tak av sperrer. Derfor tilbyr vi først og fremst takelementer som takkonstruksjon, men i tilfelle tak med komplisert form er bygging med sperrer allikevel den eneste muligheten.

I tilfelle bygging med takelementer, sperrer og takstoler med spikerplater er takkonstruksjonen lik når det gjelder bruk av materialer. I tilfellene med takelementer monteres materialer stort sett på fabrikken.

Flate tak

I flate tak brukes heltrebjelker sammensatt med spikerplater eller en annen type bjelker – I-, limtre- eller Kertobjelker, noen ganger også takstoler med spikerplater og parallell gurt. Valg av bjelker er avhengig av størrelsen på åpninger og laster på taket. Elementer for flate tak er produsert slik at man på byggeplassen kun må montere elementene og bygge igjen skjøtene mellom disse.

I tilfelle flate tak må påse at man har tatt hensyn til snølasten på taket og at vannmassene fra tining og regn ledes bort fra taket. Elementer for flate tak prosjekteres og produseres med minimum nødvendig fall for å lede bort vann fra taket.

Ofte planlegger man også takterrasse på flate tak som stiller tilleggskrav til konstruksjoner – last fra mennesker, tråsikkerhet, behov for tilleggslag (gulvelementer for terrassen) og rekkverk, krav til sikker festing av de nevnte konstruksjonene.
Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for flate tak.

Flate tak

Takelement

Takelementene produsert på fabrikken består av sperrer (stort sett sammensatte sperrer), isolasjon, takunderlag, sløyfer, dampsperre og sponplate eller OSB-plate som er nødvendig for å gi elementene stivhet. Avhengig av taktekke – stein, takplater eller materialer på rull – er de øverste konstruksjonene til et takelement forskjellige.

Taksperrer beregnes i forhold til bæreevne og nedbøyning. Valg av taksperrer er avhengig av størrelsen på åpningen mellom mønedrageren / bærende innervegg og yttervegg. For taksperrer bruker vi heltre, heltrebjelker sammensatt med spikerplater, I-bjelker, limtre eller Kerto. Bruk av sammensatte sperrer er mest utbredt i takelementer.

Den maksimale bredden på prefabrikerte takelementer er 2,4 m og den maksimale lengden er 12 m. Det er hovedsakelig begrensningene på transportmidler som avgjør elementenes maksimale mål, men man må også ta hensyn til sikkerhet både på fabrikken og på byggeplassen.

Takelement i tilfelle takstein eller takplater

I tilfellene med takstein eller takplater monterer undertak som festes til elementene med sløyfer på fabrikken. Etter montasje av takelementer kan man på byggeplassen begynne med montasje av lekter for takstein eller takplater og annen type taktekke. Taktekke monteres av leverandøren.
Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for takelement i tilfelle tak med takstein eller takplater.

Takelement i tilfelle takstein eller takplater

Takelement i tilfelle PVC-tekke

I tilfelle taktekke av PVC eller lignende type leverer vi takelementer som har fuktbestandig sponplate eller OSB plate som øverste lag under PVC-tekke. Rett etter montasje av elementer kan man med en gang montere taktekke. Hvis det ikke blir gjort av en eller annen grunn, skal taket dekkes med en midlertidig tekking for å unngå at regnvann kommer inn i konstruksjonene.
Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for takelement i tilfelle tak med PVC-, asfalt- eller shingeltekking.

Takelement i tilfelle PVC-, asfalt- eller shingeltekking

Takstoler

Bygging av tak av takstoler med spikerplater er betydelig raskere sammenlignet med bygging med sperrer, men har visse begrensninger – man kan ikke bygge høye åpne rom. Samtidig er det ved bruk av takstoler mulig å bygge tak med store åpninger mellom støttepunkter.
Ved montasje av takstoler skal man først sikre at de monterte detaljene festes til hverandre og helhetlig stivhet av takkonstruksjonen oppnås. For dette monteres det bånd på takstoler.
Materialer som monteres på takstolene er forskjellige avhengig av taktekke – takstein, takplater eller takmateriale på rull. Takisolasjon, dampsperre og himlingslekter monteres på takstolenes undergurt eller i himlingen. Et unntak er bygg med isolert loftsetasje der takstolen utgjør både loftsetasjens gulv og tak.
Det er vårt søsterselskap OÜ Rebruk GH som produserer takstoler med spikerplater.

Takkonstruksjon med takstein eller takplater

Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for takkonstruksjon av takstoler med spikerplater og med takstein eller takplater som tekking.

Takkonstruksjon med takstein eller takplater

Takkonstruksjon med PVC-tekke

Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for takkonstruksjon med takstoler med spikerplater i tilfelle tak med PVC-, asfalt- eller shingeltekking.

Takkonstruksjon med PVC-tekke

Isolert loft

De vedlagte tegningene viser prinsippløsninger for tak og etasjeskille i tilfelle bolig med isolert loft.

Isolert loft med takstein eller takplater
Isolert loft med PVC-, asfalt- eller shingeltekking