Taket er et av de mest risikofulle konstruksjonene i et hus siden husets levealder og driftssikkerhet er avhengig av dets holdbarhet. Taket skal ta imot regn-, snø- og vindlaster og av og til også laster fra mennesker som går der. Derfor skal takene bygges med tilstrekkelig stivhet. Takets øverste lag skal tåle store temperatursvingninger (solpåvirkning om sommeren og lave temperaturer om vinteren), samt lede regnvann bort fra taket til renner og nedløp.

Tak på elementhus av tre bygges stort sett på tre måter – med sperrer, takstoler med spikerplater eller elementer.

Bygging av tak med sperrer er en tradisjonell byggemåte som er mulig å utføre mer effektivt i dag takket være produksjon på fabrikk. Til tross for bruk av sperrer som er kappet i rett lengde av kalibrert materiale på fabrikken, er det likevel arbeids- og tidkrevende å bygge tak av sperrer. Derfor tilbyr vi først og fremst takelementer som takkonstruksjon, men i tilfelle tak med komplisert form er bygging med sperrer allikevel den eneste muligheten.

I tilfelle bygging med takelementer, sperrer og takstoler med spikerplater er takkonstruksjonen lik når det gjelder bruk av materialer. I tilfellene med takelementer monteres materialer stort sett på fabrikken.