Gulvelement | Etasjeskille | Etasjeskille innen en og samme boenhet | Etasjeskille mellom to boenheter

Gulvelement

I tilfelle ringmur eller søylefundament bruker man gulvelementer produsert på fabrikken i stedet for betongplate. Som gulvbjelker kan man i elementene bruke heltre, sammensatte bjelker festet med spikerplater, I-bjelker, limtre eller Kerto – det konkrete valget er avhengig av åpningenes størrelse (spenn). Gulvelementer er isolert med glassull eller annen type isolasjonsmateriale, underside er platekledd med kryssfiner eller annen platetype avhengig av den konkrete situasjonen og krav, samt med vindsperre. Gulvelementenes overside er kledd med sponplater eller OSB-plater og på disse kan man på byggeplassen montere alle nødvendige lag av parkett eller fliser, avhengig av rommets bruk. Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for gulvelement.

Gulvelement

Etasjeskille

Det skilles mellom etasjeskiller innen en og samme boenhet og etasjeskiller mellom to boenheter. Avhengig av arkitekturen leverer vi etasjeskiller både som materialer og elementer. Som regel kan boligens etasjeskille prosjekteres med elementer. Et unntak er boliger med loft der undergurten på takstoler utgjør etasjeskille.

Etasjeskiller beregnes etter krav for bæreevne, nedbøyning og vibrasjon. Den bærende delen av etasjeskille er bjelker som velges ut i fra åpningens størrelse. Man kan bruke heltre, sammensatte bjelker festet med spikerplater, I-bjelker, limtre eller Kerto. I etasjeskiller med store åpninger brukes limtre- og/eller ståldragere for å ta imot og overføre laster, som igjen har opplegg på vegger og søyler.

Det øverste laget av et etasjeskille er fuktbestandig sponplate eller OSB-plate og på denne kan man på byggeplassen montere alle nødvendige lag av parkett eller fliser, avhengig av rommets bruk.
Under etasjeskilleelement eller i himlingen leverer vi lekter og gipsplater eller trekledning som monteres på byggeplassen etter avslutning av elektriker- og VVS-arbeider.

Den maksimale bredden på prefabrikerte etasjeskilleelementer er 2,4 m og den maksimale lengden er 9 m. Det er hovedsakelig begrensningene på transportmidler som avgjør elementenes maksimale mål, men man må også ta hensyn til sikkerhet både på fabrikken og på byggeplassen.

Etasjeskille innen en og samme boenhet

Siden det ikke finnes strenge lyd- og brannkrav for etasjeskiller innen samme boenhet isoleres vanligvis disse bare med 100 mm glassull, som reduserer noe både på luftlyd og trinnlyd. Dersom kunden ønsker det kan etasjeskillet fylles med isolasjon i hele bjelkelagets høyde for å oppnå bedre lydisolasjon. Etasjeskillene fylles også i hele bjelkelagets høyde i randsonen ved ytterveggen for å sikre tilstrekkelig varmeisolasjon.
Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for etasjeskille innen en og samme boenhet.

Etasjeskille innen en og samme boenhet

Etasjeskille mellom to boenheter

Det gjelder både lyd- og brannkrav for etasjeskille mellom to boenheter. Det er lett å oppnå brann- og luftlydsikkerhet i bjelkelag av tre. Man oppnår best resultat ved demping av trinnlyd når stive og massive lag på gulv veksles med lette og lyddempende lag.
For etasjeskille mellom to boenheter leverer vi lydprofiler for himlinger og på disse monteres to lag med plater på byggeplassen for å oppnå lyd- og brannsikkerhet.
Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for etasjeskille mellom to boenheter.

Etasjeskille mellom to boenheter