Balkongelementer | Åpent balkongelement | Tett balkongelement | Terrasseelement

Balkongelementer

Balkongelementer kan være tette eller åpne. Den mest benyttede er den første typen siden det vanligvis er terrasse eller balkong under.

Balkongen bæres av søyler og dragere og valget av disse er avhengig av størrelsen på åpningen og akritektløsningen. Det stilles krav om bæreevne og nedbøyning på balkongene. Man skal i tillegg ta hensyn til snølaster.

Balkongene har alltid rekkverk. Valg av rekkverk er stort – av tre, stål, rustfritt stål og deres kombinasjon med glass, stålrist eller -netting.

Åpent balkongelement

Prinsippløsningen til et åpent balkongelement ligner på terrasseløsningen – impregnerte gulvbord med mellomrom skrues på gulvbjelker og slik lages også gulvelement for balkong. Bjelkenes tverrsnitt velges ut fra størrelsen på åpningen.
Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for utett balkongelement.

Åpent balkongelement

Tett balkongelement

Gulv på tette balkonger bygges av to elementer – bærende element består av gulvbjelker, bord eller plate festet på disse og asfalttekking. På dette elementet monteres et element som består av impregnerte gulvbord og dypimpregnerte lekter som fester bordene sammen. For at vannet skal renne bort fra asfalttekkingen er gulvbjelkene i det nederste elementet og trelektere på det øverste elementet med fall slik at balkonggulvet blir horisontalt.
De vedlagte tegningene viser to mulige løsninger for tett balkongelement.

Tett balkongelement med sponplate
Tett balkongelement med kledning

Terrasseelement

Terrassene produseres av dypimpregnert trevirke. Terrasseelementene består av terrassebord og lekter som fester disse sammen. For terrassens grunnmur (oppleggspunkter) bruker man to hovedløsninger – tett plasserte betongsøyler eller -dragere, som terrasseelementene monteres på eller betongsøyler med større avstand som dypimpregnerte tredragere og terrasseelementer monteres på. Terrassene leveres som regel ikke vanntette og regnvann renner ned til grunnen mellom terrassebordene.

Rekkverk monteres på terrassen hvis arkitekttegninger tilsier det eller hvis rekkverk er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker – terrassen er høyere enn 0,5 m fra omkringliggende terreng.
Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for terrasseelement.

Terrasseelement