Alle ytterveggselementene er isolerte og ytterkledningen av tre som er grunnet og en gang malt, er spikret på elementene. Hvis kunden ikke ønsker et hus med ytterkledning leverer vi yttervegger med passende løsning for aktuell materiale (puss, tegelstein o.l.). Vi monterer vinduer i ytterveggselementer på fabrikken. Bare meget store vinduer, samt balkong- og ytterdører leveres for seg. Disse monteres etter avslutning av byggets hovedmontasje.

Bindingsverket for veggelementer lages av kalibrert trevikre med fuktighet 15±3 % i henhold til sorteringsklasse C18 – C24 (EN 518). Valg av bindingsverk for yttervegger er avhengig av byggets type, isolasjonskrav i landet og vertikale laster som veggen skal tåle. Generelt er ytterveggens bindingsverktykkelser 145 – 245 mm, i tillegg kommer utforingen på 45 mm. Den mest utbredte bindingsverkstykkelsen for yttervegg er 195 + 45 mm, dermed er det 250 mm isolasjon i en slik vegg.
Vi bruker innvendig utforing på 45 x 45 mm som isoleres og som gjør det mulig å montere trekkrør og bokser i ytterveggselementer uten å skade dampsperre. Det er meget viktig for sikring av boligens lufttetthet.

På grunn av begrensningene som skyldes transportmidler og fabrikkens og byggeplassens sikkerhet er veggelementene maksimalt 9 m lange og 2,85 m høye.

Tabell med varmekonduktivitet for yttervegger

 Isolasjon
mm
 U-verdi W/m²k
hvis Λ (W/mK)= 0,037
 U-verdi W/m²k
hvis Λ (W/mK)= 0,033
200  0,20  0,19
250  0,17  0,16
300  0,14  0,13