Mellom årene 2015 og 2019, leverte Profab Houses dit 49 enheter av boarealer, totalt 7000m2.

Klikk på husene på kartet for mer informasjon.

 

Trondalen
Single-family houses type EB Single-family houses type EB Terraced house type R3 Apartment house type L2 Terraced house type EK2 Semi-detached houses type RH3 Apartment house type L1 Terraced house type R2 Semi-detached houses type RH3 Terraced houses type EK3

Single-family houses type EB

Ühepereelamud EB, Fredrikstad

Location/address: Trondalstoppen 11–25, Trondalen, Fredrikstad
Total usable area: 251 m².

Profab Houses performed the static analyses of timber constructions, prepared drawings for producing the timber frame element house sets, produced and delivered the house sets.

Single-family houses type EB

Location/address: Trondalstoppen 11–25, Trondalen, Fredrikstad
Total usable area: 251 m².

Profab Houses performed the static analyses of timber constructions, prepared drawings for producing the timber frame element house sets, produced and delivered the house sets.

Terraced house type R3

Ridamaja R3, Fredrikstad

Location/address: Trondalsveien 75, 77, 79, Trondalen, Fredrikstad
Total usable area: 340 m²

Profab Houses performed the static analyses of timber constructions, prepared drawings for producing the timber frame element house sets, produced and delivered the house sets.

Apartment house type L2

Location/address: Trondalsveien 51-65, Trondalen, Fredrikstad
Total usable area: 700 m²

Profab Houses performed the static analyses of timber constructions, prepared drawings for producing the timber frame element house sets, produced and delivered the house sets.

Terraced house type EK2

Ridamaja EK2, Fredrikstad

Location/address: Trondalstoppen 1–5, Trondalen, Fredrikstad
Total usable area: 220 m²/apartment

Profab Houses performed the static analyses of timber constructions, prepared drawings for producing the timber frame element house sets, produced and delivered the house sets.

Semi-detached houses type RH3

Semi-detached houses type RH3, Fredrikstad

Location/address: Trondalsveien 96–106, Trondalen, Fredrikstad
Total usable area: 114 m²/apartment

Profab Houses performed the static analyses of timber constructions, prepared drawings for producing the timber frame element house sets, produced and delivered the house sets.

Apartment house type L1

Kortermaja L1, Fredrikstad

Location/address: Trondalsveien 91, 93, 95, 97/ Trondalstoppen 22, 24, 26, 28, Trondalen, Fredrikstad
Total usable area: 675 m²

Profab Houses performed the static analyses of timber constructions, prepared drawings for producing the timber frame element house sets, produced and delivered the house sets.

Terraced house type R2

Ridamaja R2, Fredrikstad

Location/address: Trondalstoppen 14-20, Trondalen, Fredrikstad
Total usable area: 130 m²/apartment

Profab Houses performed the static analyses of timber constructions, prepared drawings for producing the timber frame element house sets, produced and delivered the house sets.

Semi-detached houses type RH3

Semi-detached house type RH3

Location/address: Trondalsveien 96–106, Trondalen, Fredrikstad
Total usable area: 114 m²/apartment

Profab Houses performed the static analyses of timber constructions, prepared drawings for producing the timber frame element house sets, produced and delivered the house sets.

Terraced houses type EK3

Location/address: Trondalstoppen 2, 4, 6, 8, Trondalen, Fredrikstad
Total usable area: 170 m²/apartment

Profab Houses performed the static analyses of timber constructions, prepared drawings for producing the timber frame element house sets, produced and delivered the house sets.

I’d like to have more information:

[contact]