Vi monterer med våre egne arbeidere eller bruker underentreprenører som har spesialisert seg på dette. I tilfelle bruk av underentreprenører på montasjearbeider er det vi som står ansvarlige ovenfor kunden.

Før leveranse av hussettet på byggeplassen må grunnmuren være ferdig. En viktig forutsetning for at elementhusets montasje går fort og er med høy kvalitet, er at grunnmuren er nøyaktig.

Som regel tilbyr vi hovedmontasje av ferdighussett. Dvs. vi monterer ferdig et hus som er statisk formstabil og regntett – vi monterer elementer og materialer, produsert på grunnlag av arkitekttegninger, og i henhold til konstruksjonsløsninger utarbeidet av oss. Etter avslutning av hovedmontasjen er det med en gang mulig å måle byggets lufttetthet og begynne med elektriker- og VVS-arbeider.

Montasjetiden av et ferdighus er avhengig av husets størrelse og konstruksjonsløsninger. For eksempel er montasjetiden på en bolig med 2 etasjer på 150-160 m² gulvareal og med takelementer 3 til 4 arbeidsdager. Montasjen av en like stor prefabrikert bolig med takstoler varer 7 til 8 arbeidsdager. Dermed kan husets hovedmontasje avhengig av konstruksjonsløsning ta dobbelt så lang tid.

Se en kort animering av monteringen.

Grunnmur

Grunnmuren er viktig hva gjelder husets levealder. Kunden bestiller prosjektering og bygging av grunnmur av en lokal entreprenør. Det finnes forskjellige krav til bygging av grunnmur i ulike land, og grunnmurs- og grunnarbeider kan bare utføres av sertifiserte eller godkjente selskap. For prosjektering og bygging av grunnmur skal man først kjenne til grunnens geologi (sammensetningen av grunnen) og grunnmurens dybde i grunnen – hvis huset har kjeller, beregnes horisontale laster fra omkringliggende masser på grunnmuren.

Vår bygningskonstruktør beregner laster fra husets vekt, snø og vind, samt yttermål.

Bruk prefabrikerte elementer forutsetter nøyaktighet og samsvar med prosjektert materiale både fra elementer og grunnmur. Små avvik i grunnmursmål, spesielt vertikalt, påvirker elementenes plassering og nøyaktigheten av montasjen. Før montasje av huselementer igangsettes, er montasjeteamet forpliktet til å sjekke at grunnmuren er i samsvar med tegningene og toleransekravene. Hvis grunnmursmålene overskrider toleranser fastsatt i tegninger og normer, kan man ikke begynne å montere huset.

Spesielle arbeider

VVS og elektroteknisk arbeid

VVS og elektroteknisk arbeid utføres av entreprenører som har spesialisert seg i dette. Elektriker- og VVS-arbeider kan bare utføres bare av sertifiserte selskap med tidligere arbeidserfaring og kvalifisert personell.

Oppvarming
Ferdighus av tre stiller ingen krav i forhold til valg av oppvarmingssystem. I praksis kan alle oppvarmingsmåter og –utstyr brukes. Kundens valg av oppvarmingssystem er avhengig av hans/hennes preferanser. Det er viktig å velge oppvarmingssystem før man begynner å prosjektere konstruksjoner for et elementhus. Ved eksempelvis vannbåren gulvvarme i bjelkelagene skal man ta hensyn til dette ved prosjektering for å ikke ta feil av OK-tykkelsen på gulvet. Dette er også grunnen til at vi spesifiserer tykkelsene på lagene i etasjeskiller i kontraktsdokumentasjonen.

Ventilasjon
I elementhus av tre kan man bruke ulike ventilasjonssystemer fra enkle ventiler i ytterkonstruksjoner til systemer som akkumulerer og returnerer varme. Ventilasjonssystemet planlegges vanligvis sammen med oppvarming og ofte danner disse et felles oppvarmings- og ventilasjonssystem. Begge systemene monteres i et bygg etter avslutning av hovedmontasjen.

Vann og avløp

Vi monterer ikke vann- og avløpsrør i elementene på fabrikken siden skjøter, koblinger o.l. må gjøres på byggeplassen og det skal være god tilgang til koblinger for å sikre korrekt utførelse av koblingspunkter. Vår oppgave er, på grunnlag av prosjektert materiale for vann og avløp, å la konstruksjonene stå åpne i områder der det skal monteres rør. Slik arbeidsdeling gir sikkerhet for at ansvar for kvaliteten på utførte arbeider er entydig. Selskapet som skal utføre vann- og avløpsarbeider får utpekt områder der de kan utføre sine arbeider og trykkteste før konstruksjonene blir platekledd.

Strøm

På fabrikken monterer vi trekkerør for kabler i veggeelementer på grunnlag av elektrikertegninger framlagt av kunden. Der det i veggene skal være brytere og stikkontakter, monteres tomme bokser. Etter elementmontasjen kan man på byggeplassen begynne med trekking av kabler i de formonterte trekkerørene.

Innvendig finish

Man kan begynne med innvendige finish-arbeider etter avslutning av elektriker- og VVS-arbeider og etter at konstruksjonene blir platekledd. Innvendig finish er ikke knyttet til husets konstruksjoner og begynner flere uker etter avslutning av husets montasjearbeider. Før man begynner med innvendige finish-arbeider skal man sikre seg at det er oppnådd korrekt innvendig temperatur og luftfuktighet i rommene i henhold til normene for utførelse av slike arbeider. For å sikre dette er det hensiktsmessig å fjerne fukt fra bygget så snart huset er montert regntett. Selv om den største kilden til fukt er betongdekker, fører man også store mengder fukt i rommet under innvendige finish-arbeider. Årsaken til dette er først og fremst at man bruker vannbasert sparkel og maling.

Overlevering av arbeider

Montering av elementhuset utføres under tilsyn av kunden eller hans/hennes representant.

Teamet som monterer elementhuset fører loggbok over byggearbeider hvor daglig utførte arbeider dokumenteres. Ved avslutning av arbeidet utarbeides overleveringsrapport hvor eventuelle feil og mangler innføres. I tilfelle viktige mangler underskriver kunden ikke overleveringsrapporten, men avtaler frist for utbedring av mangler.

Hele prosessen er dokumentert og oppfølgbar. Den som fører tilsyn for kunden, er også forpliktet til å skrive opp viktige momenter og informere montasjeteamet umiddelbart i tilfelle vedkommende oppdager feil og mangler. I tilfelle større problemer skal man informere oss eller kontraktsparten direkte.