Et hus er et produkt som tar maksimalt utgangspunkt i kundens behov og ønsker.
Når man har skaffet seg en tomt og det finnes situasjonsplan eller prosjekteringsbetingelser, kan kunden henvende seg til en arkitekt. I samarbeid med arkitekten utarbeides husets planløsning og arkitekttegninger. På grunnlag av arkitekttegninger kan vi beregne tilbud og begynne med prosjektering av konstruksjoner. Det er hensiktsmessig å involvere vår salgsleder i utarbeidelsen av arkitekttegninger slik at man kan enes om premissene for arkitektens arbeid. Vår spesialist kan gi råd ved utarbeidelsen av praktiske løsninger – det er mulig å produsere meget kompliserte konstruksjonsløsninger av materialer som finnes på markedet, men samtidig må man ta hensyn til byggekostnadene.
For å være sikker på at det er lov å bygge huset på den aktuelle tomten, må det før bestilling være utstedt byggetillatelse.

Byggetillatelsen fremskaffes av kunden eller en konsulent som han/hun har engasjert.