Alle materialene vi bruker i våre prefabrikerte hussett er sertifiserte og i henhold til krav og normer som gjelder i kundens hjemland. Vi bruker bare trematerialer som er styrkesortert og CE-merket.
Alle våre ansatte følger kvalitets- og sikkerhetskrav som stilles til produksjonsprosessen.

I produksjonsprosessen følger vi et dokumentert sporbarhetsystem som muliggjør sporing av materialenes bevegelser fra lager til produksjon og fra produksjon til ferdiglager. Den som utfører den konkrete arbeidsoppgaven står personlig ansvarlig for kvaliteten og bekrefter dette med sin underskrift.

Identifisering av produkter eller hussett med kontraktsnummer og –navn ved kontraktsinngåelsen, sikrer at de er sporbare gjennom hele prosessen og at kunden får hussettet avtalt i kontrakten.

Elementene i hussettet blir pakket sammen ut fra typer og størrelser slik at pakkene blir stabile, og beskyttes med værbestandig emballasje. Både element- og materialpakker utstyres med pakkseddel der det står kontraktsnummer, navn på hussettet og pakkens innholdsfortegnelse.

Det utarbeides fraktbrev for alle varene som leveres hvor informasjon om leveransens produkter og materialer fremgår. På grunnlag av dette er det på byggeplassen lett å sjekke samsvar mellom mottatte varer og leveransekontrakten.

Hussett

Hussettet vi tilbyr gjør det mulig å montere et bygg som er statisk formstabilt og regntett, som er produsert og montert i henhold til produksjons- og montasjetegninger utarbeidet av en bygningskonstruktør.

Hussettet kan i tillegg inkludere taktekke og -renner/-nedløp.

Vi tilbyr som regel ikke innerdører, trapper og andre innvendige materialer siden disse ikke kan leveres på byggeplassen sammen med resten av hussettet i begynnelsen av montasjearbeidene. De forannevnte produktene må lagres i tørre, fortrinnsvis også oppvarmete rom, noe som vanligvis ikke finnes på byggeplasser i en oppstartfase.

Vi utarbeider beskrivelse av hussettet sammen med tilbudet. Denne er ett av kontraktens vedlegg som legges til grunn for prosjektering av konstruksjonene.

Leveringstid

Vi leverer hussettet på byggeplassen i gjennomsnitt tre måneder etter inngåelsen av leveransekontrakten. Mesteparten av denne tiden brukes til prosjektering av konstruksjoner. Etter å ha avtalt alle viktige mål og detaljer på godkjenningstegninger, kan vi begynne med utarbeidelse av produksjons- og montasjetegninger. Samtidig bestiller vi materialer som har lengre leveringstid, samt produkter som leveres med som vinduer, balkong- og ytterdører, limtrekonstruksjoner o.l. Dette er også en av grunnene til at innføring av endringer i tegningsunderlaget kan bli kostbart etter signering av godkjenningstegninger.
Total produksjonstid inklusive produksjonsforberedelser for gjennomsnittlig bolig (150 – 200 m²) er to uker.