8 leilighetshus (22 leiligheter)

Sted/Adresse: Tjernlia, Oslo
Bruksareal: 2134 m²

Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesettet.