Sted/Adresse: Gamla Tullingvägen 10, Huddinge, Norge
Bruksareal: 20,4 m²
Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesettet.