Rekkehus typ R2 (4 leiligheter)

Sted/Adresse: Trondalstoppen 20, 18, 16, 14, Trondalen, Fredrikstad
Bruksareal: 130 m²/leilighet
Kunde: Trondalen Utvikling AS

Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesettet.