Rekkehus typ R3

Sted/Adresse: Trondalsveien 75, 77, 79, Trondalen, Fredrikstad
Bruksareal: 340 m²

Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesettet.