Tomannsboliger typ RH3 (3 hus / 6 leiligheter)

Sted/Adresse: Trondalsveien 96–106, Trondalen, Fredrikstad
Bruksareal: 114 m²/leilighet

Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesettet.