Balkongelementer kan være tette eller åpne. Den mest benyttede er den første typen siden det vanligvis er terrasse eller balkong under.

Balkongen bæres av søyler og dragere og valget av disse er avhengig av størrelsen på åpningen og akritektløsningen. Det stilles krav om bæreevne og nedbøyning på balkongene. Man skal i tillegg ta hensyn til snølaster.

Balkongene har alltid rekkverk. Valg av rekkverk er stort – av tre, stål, rustfritt stål og deres kombinasjon med glass, stålrist eller -netting.