Sted/Adresse: Súluhöfði 32, 270 Mosfellsbær
Bruksareal: 240 m²

Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesettet.