Asukoht/aadress: Stensviksvägen, Strömstad, Rootsi

Suvemaja 2 (1 ühik)
Kasulik pind: 103 m²

Suvemaja 3 (3 ühikut)
Kasulik pind: 378  m²,  126 m² ühiku kohta

Suvemaja 4 (6 ühikut)
Kasulik pind: 444  m²,  74 m² ühiku kohta

AS Profab Houses teostas puitkonstruktsioonide staatilise analüüsi, valmistas tootmisjoonised ning tootis, tarnis ja monteeris majakomplekti.

Location/Address: Stensviksvägen, Strömstad, Sweden

Summer houses type 2 (1 unit)
Total usable area: 103 m²

Summer houses type 3 (3 units)
Total usable area: 378 m², 126 m² per unit

Summer house type 4 (6 units)
Total usable area: 444 m², 74 m² per unit

Profab Houses performed the static analyses of timber constructions, prepared drawings for producing the timber frame element house set and produced the house set.

Sted/Adresse: Stensviksvägen, Strömstad, Sverige

Summer houses type 2 (1 unit)
Bruksareal: 103 m²

Summer houses type 3 (3 units)
Bruksareal: 378 m², 126 m² per enhet

Summer house type 4 (6 units)
Bruksareal: 444 m², 74 m² per enhet

Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesettet.