Sted/Adresse: Stensviksvägen, Strömstad, Sverige

Summer houses type 2 (1 unit)
Bruksareal: 103 m²

Summer houses type 3 (3 units)
Bruksareal: 378 m², 126 m² per enhet

Summer house type 4 (6 units)
Bruksareal: 444 m², 74 m² per enhet

Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesettet.