Sted/Adresse: Bergvold, Brensholmen
Bruksareal: 100 m²

Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesett.