Rekkehus typ EK2 (4 leiligheter)

Sted/Adresse: Trondalstoppen 1–5, Trondalen, Fredrikstad
Bruksareal: 220 m²/leilighet

Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesettet.