Utviklingsområde på Nøklestadveien, Fredrikstad
Rekkehus typ EK1 (3 leiligheter)

Sted/Adresse: Nøklestadveien 1–3, Fagerlitunet, Fredrikstad
Bruksareal: 402 m²

Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesettet.