Rekkehus typ EK3 (4 leiligheter)

Sted/Adresse: Trondalstoppen 2–8, Trondalen, Fredrikstad
Bruksareal: 170 m²/leilighet

Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesettet.