Tomannsboliger typ R1 (2 hus/4 leiligheter)

Sted/Adresse: Nøklestadveien 4–7, Fredrikstad
Bruksareal: 497 m²

Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesettet.