Rekkehus typ R2 (4 leiligheter)
Sted/Adresse: Nøklestadveien 8–11, Fagerlitunet, Fredrikstad
Bruksareal: 430 m²

Profab Houses har utført statiske beregninger av trekonstruksjon, laget produksjonsunderlaget for elementproduksjon, og produsert og levert byggesettet.